RU
Мұнайгаз кенорындарында көлік қызметтері

«Ойл Транспорт Корпорейшэн» ЖШС бас директоры

Турниязов Ербол Ералыулы

«Ойл Транспорт Корпорейшэн» ЖШС бас директоры